Thứ Năm, 10 tháng 7, 2014

Lắp đặt camera quan sát

Lắp đặt camera quan sát

I, CAMERA QUAN SÁT
Camera Sài Gòn Com là nhà phân phổi các dòng camera nổi tiếng có uy tín trên thế gới, đặc biết là  Camera I-TECH, Camera QUESTEK, Camera J-TECH, Camera VANTECH, Camera GADSPOT, Camera NICHIETSU,  Camera RDS, Camera ESCORT, Camera HUVIRON, Camera ZTECH,  Camera PANASONIC...