Thứ Ba, 30 tháng 7, 2013

hướng dẫn để lắp đặt camera giám sát

Đây là hướng dẫn để lắp đặt camera giám sát :

Nếu như bạn muốn theo dõi hệ thống camera giám sát thông qua Internet, bạn phải có được một địa chỉ IP.
Xác định có bao nhiêu camera để bạn bố trí cho khu vực của mình. Bạn có thể nhận được các hệ thống có từ 1 đến 4 camera ở các cửa hàng điện tử. Hãy nhớ rằng camera giám sát không dây cần một ổ điện để làm việc. Nếu cửa hàng có thể dễ dàng bị xâm nhập, một kẻ trộm có thể rút ổ phích cắm của camera để tránh nhìn thấy.